Certyfikat

Informujemy że „Ośrodek Hipoterapii Galilea” został objęty patronatem  Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego na rok 2016.

Ośrodek posiada patronat PTHip od roku 2014.  Jest to dla nas  zaszczyt i potwierdzenie  iż nasze zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie.

A to oznacza, że:

  • Ośrodek prowadzi zajęcia  hipoterapii  zgodnie z  Kanonami Polskiej Hipoterapii.
  •  Osoby prowadzące terapię mają ukończony i potwierdzony legitymacją kurs instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii lub posiadają tytuł zawodowy hipoterapeuty.
  • Ośrodek ma zapewnioną współpracę  z lekarzem i posiada konsultantów w zakresie: psychologii, logopedii, rehabilitacji.
  • Przynajmniej jeden pracownik ośrodka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
  • Ośrodek dysponuje  odpowiednio przygotowanymi do pracy przy hipoterapii końmi.
  • Pacjenci posiadają pisemną zgodę lekarza na udział w hipoterapii.  Dla każdego prowadzona jest dokumentacja przebiegu terapii.

  • Ośrodek posiada niezbędny sprzęt i właściwie przygotowany teren do prowadzenia zajęć hipoterapii.
  • Szczególny nacisk położony jest na warunki bezpieczeństwa prowadzonych zajęć.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spam protection by WP Captcha-Free