Coś innego

Warsztaty rozwojowe z końmi prowadzone metodą Horse Assisted Education HAE
HAE jest metodą wszechstronnego rozwoju człowieka, w którym uczestniczą konie. Poprzez proste ćwiczenia tworzymy przestrzeń rozwojową, w której doświadczamy siebie.
W tej metodzie to koń jest trenerem – pozwala przyjrzeć się własnym myślom, emocjom, zachowaniom, dając natychmiastową informację zwrotną i działając w roli „lustra”.
Podstawą w tej metodzie jest uczenie się przez doświadczenie, a nie przez dostarczanie gotowej teorii. Osoba prowadząca – facylitator – nie interpretuje i nie diagnozuje przebiegu sytuacji. Wnioski z ćwiczeń z końmi wynoszą sami uczestnicy. Celem warsztatów nie jest przekazanie jakiejś wiedzy, ale stworzenie warunków, w których poprzez kontakt z końmi będzie możliwe jej odkrywanie.
Rolą facylitatora jest pomoc w przebiegu tych procesów oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników – zarówno ludzi, jak i koni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spam protection by WP Captcha-Free