WOLONTARIAT

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.

Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

  • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
  • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
  • chęć bycia potrzebnym;
  • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało
  • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;

W naszej stajni prowadzimy HIPOTERAPIĘ – zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami i małych dzieci z różnymi problemami rozwojowymi i społecznymi. Aby nasza praca była jak najbardziej bezpieczna i efektywna potrzebujemy wsparcia ze strony wolontariuszy.

Do zadań wolontariuszy należy przygotowanie koni do zajęć (czyszczenie i ubieranie w odpowiedni sprzęt), prowadzenie konia oraz pomoc podczas zajęć.

Zapraszamy osoby jeżdżące konno ale również takie, które chcą zdobyć nowe umiejętności. Mile widziani są ósmoklasiści poszukujący możliwości zdobycia dodatkowych punktów do szkoły (oby nie była to ich jedyna motywacja). Gwarantujemy miłą atmosferę i satysfakcję z wykonanej pracy.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Ela: 798 699 001

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spam protection by WP Captcha-Free